Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je RKP plus, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Predávajúci:     

RKP plus, s.r.o.,

Prostějovská 4829/41 , 080 01 Prešov 

Spoločnosť registrovaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel:  Vložka číslo:  29564/P

IČO: 47544058

DIČ: 2023962853

IČ DPH:  SK2023962853 podľa §4

 

Kupujúci:           

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Tovar: Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.gasproduct.sk alebo tovar objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje e-mail, prípadne telefonát. Potvrdzujúci e-mail je odoslaný po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných
náležitostí:        

 • kontaktné údaje kupujúceho - 
  fyzická osoba - meno a priezvisko, adresa kupujúceho, e-mail, telefón
  právnická osoba – obchodné meno, sídlo, miesto podnikania,IČO, DIČ a IČ DPH (v prípade platcu DPH); telefón a e-mail
 • druh a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
 • vybraný spôsob platby,
 • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho, prevedie predávajúci jej overenie. Po overení objednávky, dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru, predávajúci potvrdzuje e-mailom, prípadne telefonicky, kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

 

3. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad a pod.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

4. Registrácia

Pri registrácií do nášho e-shopu si môžete zvoliť možnosť odosielania informačných e-mailov ohľadom zliav a aktuálnych novinkách.

5. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

 • Hotovosť - zaplatíte priamo. Nie je možné platiť kartou. 
 • Dobierka- platiť budete pri preberaní tovaru kuriérovi. Ten Vám dá pokladničný doklad o úhrade 1€
 • Prevod na účet - zaplatíte vopred na základe predfaktúry, ktorú Vám zašleme e-mailom. 

Pri výbere spôsobu platby bezhotovostným prevodom vopred, tovar zasielame až po prijatí úhrady na účet. Ak objednaný tovar neuhradíte do 5 pracovných dní, objednávka bude automaticky zrušená a rezervovaný tovar bude vrátený späť na sklad. Na daný tovar sa už nebude ďalej vzťahovať rezervácia.

Pri každom tovare je uvedená cena vrátane 20% DPH. V tejto cene nie je zahrnutá doprava. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

6. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom:

 • Osobný odber  -  tovar si vyzdvihnite priamo na Firme
 • Poštová služba na adresu – tovar zašleme po úhrade predfaktúry 1.triedov doporučene na adresu. Službu môžeme poskytnúť len do 10 kg !!! 
 • Kuriérska služba na adresu – tovar zašleme po úhrade predfaktúry balíkovou službou na vašu prislušnú poštu. Službu môžeme poskytnúť len do 10 kg !!!

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne. Celý proces od uskutočnenia objednávky po doručenie tovaru trvá štandardne 3-5 pracovných dní. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú zaobstaranie objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

 • Poštová služba : -balík do 10kg – 2,99 €
 • Kuriérska služba : -balík do 10kg – 7,99 €

 

7. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14-tich kalendárnych dní.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 10,-EUR.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

 

8. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením alebo iným zásahom do výrobku.

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového e-shopu www.gasproduct.sk je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu: Prostějovská 4829/41 , 080 01 Prešov spolu s žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

V prípade, že si želáte vymeniť u nás zakúpený tovar za iný tovar z nášho obchodu, radi Vám vyhovieme, pričom poštovné je na vlastné náklady zákazníka.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné poslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, v originálnom obale. Reklamácia bude vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

 

9. Zákaznícky servis

Ak ste sa rozhodli nakupovať prostredníctvom nášho e-shopu a potrebujete s niečím poradiť, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Na Vaše otázky sme pripravení zodpovedať v priebehu 24 hodín, mimo nedelí a sviatkov. Urobíme všetko pre Vašu maximálnu spokojnosť.

e- mail: info@gasproduct.sk
tel. č.: 0907570211
adresa prevádzky:  RKP plus, s.r.o., 
Prostějovská 4829/41, 080 01 Prešov

 

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal a oboznámil sa s ich obsahom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 13.03.2017.